Paulus

Van Segbrouck heeft een heleboel exegeten en ander theologisch geschoolden bijeengeschaard om in een interessant boekje stil te staan bij enkele belangrijke thema’s uit het leven en het werk van de tweede stichter van het christendom: Paulus. De auteurs schrijven over het algemeen voor een breder publiek over volgende thema’s: biografie, de verhouding met Jezus, zijn mystiek, zijn kerkopvattingen, vertaalproblemen, het thema van de genade en Paulus’ visie op vrouwen. (EN)

F. VAN SEGBROUCK (RED.), Paulus, Leuven (Acco), 2004
219 blz. en 19,2 EUR