Spinoza en de scholastiek

Inmiddels is het historisch-kritisch bewustzijn zover gevorderd, dat niemand nog gelooft dat genieën uit het niets komen en met niemand vergeleken kunnen worden. Zo een genie is Spinoza, maar ook hij komt niet uit het niets. Van Descartes werden de scholastieke wortels al vijftig jaar geleden blootgelegd. Dat is nu ook gebeurd voor Spinoza in deze korte, maar erg degelijke studie. Herman de Dijn leidt deze verzamelbundel van opstellen in. (NN)

G. COPPENS (RED.), Spinoza en de scholastiek, Leuven/Leusden (Acco), 2004
127 blz. en 25 EUR