Het derde rijk. Een geschiedenis van het nationaalsocialisme.

Boeken over de Tweede Wereldoorlog blijven onophoudelijk verschijnen. Vooral biografieën van Hitler en de militaire geschiedenis van die oorlog doen het goed. Verbeeck levert met boek iets anders af: de geschiedenis van het nationaalsocialisme. Anders dan anderen zoekt de auteur naar de diepe wortels van de ideologie die miljoenen mensen ten gronde richtte. Hij vindt die wortels in een verleden dat veel verder teruggaat dan de jaren 1930. Hij onderzoekt waarom een hele natie in dat verhaal is meegestapt, tot op het bittere einde zelfs! En hij gaat dieper in op het alledaagse leven in het Derde Rijk, wat niet zo vaak gebeurt. Dat alles doet hij heel bevattelijk en overzichtelijk. Hij heeft er gelukkig geen 1000 bladzijden voor nodig. (JG)

G. VERBEECK, Het derde rijk. Een geschiedenis van het nationaalsocialisme., Leuven (Acco), 2016