Methodisch kijken. Aspecten van onderzoek naar film- en beeldcultuur.

Pauwels is een hoogleraar in de communicatiewetenschappen die onderzoek doet naar een typisch aspect van onze maatschappij: de beeldcultuur. Negen specialisten werpen in deze universitaire studie een blik op de invloed van het fenomeen van de beeldcultuur op onze samenleving. Meestal gaat het over de film, maar ook internet en reality-TV komen aan bod. Een van de boeiendste hoofdstukken behandelt het fenomeen van de filmconsumptie. Ook de invloed van de film op de samenleving blijft niet onbesproken. Die invloed wordt niet zelden onderschat. (GJ)

L. PAUWELS (RED.), Methodisch kijken. Aspecten van onderzoek naar film- en beeldcultuur., Leuven-Voorburg (Acco), 2007
32,5 EUR