Recht op de waarheid af: Bijdragen over Paulus, de evangeliën en de Nieuwe Bijbelvertaling

De meeste van onze lezers stellen terecht vragen bij de Nieuwe Bijbelvertaling. Niet alleen is de taal te plat, maar ter wille van de literaire kwaliteit worden zinnen verdraaid en woorden gewijzigd! Ongehoord! Lambrecht velt zijn verdict: soms is de vertaling te vrij en soms is ze gewoon vals! Helaas gaat het daarbij niet steeds om details, maar om fundamentele theologische kwesties. Lambrecht pleit nu reeds voor een nieuwe vertaling. Zijn argumentatie veronderstelt wel wat voorkennis. (NN)

J. LAMBRECHT, Recht op de waarheid af: Bijdragen over Paulus, de evangeliën en de Nieuwe Bijbelvertaling, Leuven/Voorburg (Acco), 2005
191 blz. en 18,6 EUR