Grammatica van concepten: een inleiding tot de filosofie

Een van de belangrijkste (her)ontdekkingen van de 20ste-eeuwse filosofie is de taal: de relatie tussen waarheid en betekenis, de vraag naar de aard van kennis en hoe die tot stand komt, de vraag naar de realiteit… Met andere woorden: basisconcepten zoals waarheid, kennis, taal, wetenschap enz. staan centraal in deze niet eenvoudige, maar helder analytische studie. (JG)

F. BUEKENS, Grammatica van concepten: een inleiding tot de filosofie, Leuven/Leusden (Acco), 2003
223 blz. en 31,5 EUR