De mythe van de parlementaire democratie: een Belgische analyse

Volgens de officiële staatsleer is België een voldragen parlementaire democratie, wat in schril contrast staat met de werkelijkheid. Het is een illusie gebleken volgens deze studie, want het ontbreekt te veel aan participatieve organen en andere democratische beslissingspatronen. Dewachters analyse is scherp en stelt alle alternatieven voor, gaande van volstrekt democratisch naar haast autoritair. Te dikwijls wordt in België “het strijdpunt” als een beslissingsmodel gehanteerd, met alle gevolgen van wafelijzerpolitiek van dien… (ES)

W. DEWACHTER, De mythe van de parlementaire democratie: een Belgische analyse, Leuven/Leusden (Acco), 2002
475 blz. en 37,11 EUR