De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na het Concilie

De liturgische beweging is erin geslaagd om enkele oude gebruiken terug opnieuw te laten opnemen in de eucharistie, bijvoorbeeld de communie op de hand of de voorbeden. Door hun toedoen en door toezegging van paus Pius X is er ook meer ruimte gekomen voor de actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie. Talrijke auteurs bespreken de actieve deelname in al haar aspecten: de geschiedenis van het begrip, de huidige ontwikkelingen, de hedendaagse uitdagingen, de mystieke en spirituele rol van het begrip naar de gelovigen toe… (ES)

J. LAMBERTS (RED.), De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na het Concilie, Leuven/Voorburg (Acco), 2004
162 blz. en 18,5 EUR