Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving.

Na Nine Elevenis er het een en ander gebeurd, ook in West-Europa, waar religie in de publieke ruimte steeds meer onder druk is komen te staan. Ook in België zijn er pogingen om de scheiding tussen religie en staat volledig te maken (sterker nog dan in Frankrijk, waar meer banden tussen religie en staat zijn dan gedacht). Maar dreigt men dan niet het kind met het badwater weg te gooien? Talrijke auteurs belichten vanuit filosofisch oogpunt de relaties tussen religie, kerk en staat. Het gaat om een breed scala van mogelijke standpunten, alsook van historische verklaringsgronden die op een academische wijze worden bestudeerd. Het is een belangrijk naslagwerk voor al degenen die zich in deze problematiek willen bekwamen, te meer daar deze problematiek in België de komende jaren op de spits zal worden gedreven door pogingen om de grondwet te herzien. (ES)

P. CORTOIS E.A., Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving., Leuven (Acco), 2016
32 EUR