Politiek impressiemanagement in Vlaanderen en Nederland

We weten allemaal dat politiek inmiddels meer met show te maken heeft, maar hoe ver gaat dat? De Landtsheer gaat in op het belang van het uiterlijk vertoon van politici om het te halen. Het is schrikwekkend hoe ver de schone schijn de intrinsieke kwaliteit van de boodschap soms verduistert. Bijna alles is geoorloofd voor de kiezersgunst. Een scherpe analyse van een ver doorgedreven vorm van management. (NN)

C. DE LANDTSHEER, Politiek impressiemanagement in Vlaanderen en Nederland, Leuven/Voorburg (Acco), 2004
172 blz. en 22 EUR