De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament

De twintig bijdragen hebben één centraal thema, een hoofdthema, ook nu nog. Wanneer Petrus in de Handelingen bij een genezing optreedt, zegt hij duidelijk dat niet hij het niet uit eigen kracht doet, maar door geloof in Jezus Christus. De kracht van het geloof, het geloof dat wonderen doet, is heden vaak erg zoek, ook bij traditioneel gelovigen. Nochtans moet dat geloof bij elke gelovige werkzaam zijn door de liefde. De twintig teksten worden exegetisch verklaard en homiletisch toegankelijk gemaakt, met de bedoeling de tekst te laten spreken tot ieders leven van nu. Uit de exegese blijkt dikwijls hoe aartsmoeilijk het is om de oorspronkelijke bedoeling van de tekst te kennen, dikwijls omdat sommige woorden nu een andere betekenis, vaak minder rijke, betekenis hebben. (JG)

J. LAMBRECHT, De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament, Leuven/Leusden (VBS/Acco), 2002
271 blz. en 24,5 EUR