En spreekt mij van geen sterven meer... Over de dood in het wereldlijke volkslied van de Zuidelijke Nederlanden

Bij Acco verscheen zopas het eerste deel van een nieuw te verschijnen reeks: 'Emoties, geschiedenis'. In dit eerste deel wordt een collectie Gentse handschriften uit de 17de-18de eeuw met als thema de dood uitgeplozen. De nadruk ligt op emoties die gepaard gaan met zelfmoord, het sterven op een slagveld, liefde en dood (pas vanaf de 18de eeuw een thema) enzovoort. Een verzorgde studie vol wetenswaardigheden en vlot geschreven. (NN)

P. MOELANS, En spreekt mij van geen sterven meer... Over de dood in het wereldlijke volkslied van de Zuidelijke Nederlanden, Leuven/Amersfoort (Acco), 2003
171 blz. en 22,5 EUR