Des duivels. Het kwaad in religieuze en spirituele tradities

De vraag naar het kwaad is een centrale vraag in de meeste religies, niet in het minst in het christendom. Hoe is Gods barmhartigheid te combineren met het kwaad? Waar komt het kwaad vandaan? In dit boek vergelijken verschillende auteurs de visie op het kwaad binnen verschillende tradities en religies (humanisme, islam, boeddhisme…) maar ook binnen het christendom. Toch wel een verrijkend mozaïek van opvattingen in een bevattelijk geschreven boek. (NN)

R. WICHE (RED.), Des duivels. Het kwaad in religieuze en spirituele tradities, Leuven-Voorburg (Acco), 2005
178 blz. en 21 EUR