Literaire verbeelding. Een geschiedenis van de Europese literatuur en cultuur tot 1750

Literatuur beïnvloedt het leven en de geschiedenis. Ze vormt de wereld waaraan ze ontsproten is. Dat lijkt een waarheid als een koe, maar hoe vaak verschijnen boeken over die interactie? Ofwel gaat het over geschiedenis, of over literatuur of over de geschiedenis van de literatuur, maar hier gaat het over de relatie tussen beide. Waarom schrijven de grote auteurs van deze wereld op de manier dat ze dat doen? Waarom behandelen ze hun thema's op de wijze dat ze dat doen en niet anders? En is er een grote rode draad? Ghesquière meent van wel: het secularisatieproces en de mimesisproblematiek. Van de Oudheid tot de achttiende eeuw komen alle grote era's in de literatuurgeschiedenis aan bod. Het lijkt wel een handboek omwille van de overzichtelijkheid en de duidelijke structuur. Heel wat verrassende verbanden komen aan het licht in deze bijzondere literatuurgeschiedenis. (ES)
ISBN 90-334-5954-X

R. GHESQUIÈRE, Literaire verbeelding. Een geschiedenis van de Europese literatuur en cultuur tot 1750, Leuven/Voorburg (Acco), 2005
354 blz. en 32 EUR