Vlaamse identiteit: mythe en werkelijkheid

Twaalf taal- en cultuurgeleerden zoeken een antwoord op de vraag hoe Vlamingen en buitenlanders denken over de Vlaamse identiteit in een periode waarin alle oude mythes sneuvelen, bijvoorbeeld die rond 1302. Gezien de aard van de auteurs is het in de eerste plaats de bedoeling om Vlamingen die in het buitenland de Vlaamse identiteit moeten uitdragen te helpen. Maar het is ook bestemd voor Vlamingen die zich bewuster willen worden van de eigen identiteit door te pluizen in de rol van onze geschiedenis en onze cultuur. Interessant zijn de bijdragen die beschrijven hoe buitenlanders op de Vlamingen kijken: een perspectief dat we slechts zelden te horen krijgen. (ES)

P. GILLAERTS, H. VAN BELLE & L. RAVIER (RED.), Vlaamse identiteit: mythe en werkelijkheid, Leuven/Leusden (Acco), 2002
157 blz. en 21,95 EUR