De hoer van de duivel. Illusies en godsgeloof.

Mortier is hoogleraar ethiek in Gent en Leuven, onder andere gespecialiseerd in de godsdienstfilosofie. De centrale vraag van de auteur is: hoever wil iemand gaan in het verlaten van de rede om het geloof te redden. Er zit iets verrassends in het boekje. Volgens Luther kunnen we voor het geloof geen beroep doen op de rede (zij is de hoer van de duivel). God en verstand gaan niet samen. In God geloven krijgt dus iets libertijns! Iets rebels… Maar hoever mag dat gaan om niet in het irrationele te vervallen? Mortier schrijft bijzonder academisch en enige voorkennis is een absolute vereiste voor dit boek (JG)

F. MORTIER, De hoer van de duivel. Illusies en godsgeloof., Leuven (Acco), 2011