Jezus toen en nu en dan

Van Oyen is een oerdegelijk exegeet. Vergt dit boekje daarom wel wat voorkennis? Het is in elk geval meer dan de moeite waard omdat het geen enkele centrale vraag uit de weg gaat: de grenzen van onze historische kennis, de verhouding tussen de Jezus van het geloof en van de geschiedenis, de invloed van de cultuur op Jezusbeelden, hoe zijn we over Jezus ingelicht enzovoort… De moeite waard voor de volhoudende lezer. (NN)

G. VAN OYEN, Jezus toen en nu en dan, Leuven (VBS/Acco), 2004
164 blz. en 17,8 EUR