Stilte! Muziek! Een antropologie van de westerse muziekcultuur

Het gaat hier om een antropologische en sociologische voorstelling van de samenleving aan de hand van muziekgebruikers. Aan de hand van muziekconsumptie worden tendenties in de samenleving nagegaan: kijk b.v. hoe Beethoven gerecupereerd werd doorheen de geschiedenis. De auteur wijdt een hoofdstuk aan de sacralisering van de muziek, zoals die ontstaat op het einde van de 18de eeuw en uitgebuit wordt tijdens de Romantiek. Geen sterk hoofdstuk overigens. Beter is het deel over de recyclage van muziek (hoe men omgaat met plagiaat doorheen de geschiedenis). De auteur schrijft zeer gevat en het boek geeft de indruk van een omgevallen fichenbak… (ES)

H. SABBE, Stilte! Muziek! Een antropologie van de westerse muziekcultuur, Leuven/Amersfoort (Acco), 2003
173 blz. en 22,5 EUR