Als Christus verschijnt. Christusverschijningen in deze tijd.

Verschijningen zijn van alle tijden, ook van de onze! In protestantse kringen betreft dat altijd verschijningen zoals die in het Nieuwe testament beschreven worden. Ze zijn vaak heel kort van duur, maar hebben dikwijls ingrijpende gevolgen. Van der Zwaag heeft uitgebreid onderzoek gepleegd naar dat soort verschijningen. Ze heeft het fenomeen au sérieux genomen bij de mensen die ze bestudeerd heeft. Het gaat dan ook de weerslag van een universitair onderzoek. Los daarvan is er ook een meer theologisch deel dat zoekt naar de mogelijkheid van dergelijke verschijningen. (JG)

B. VAN DER ZWAAG, Als Christus verschijnt. Christusverschijningen in deze tijd., Kampen (Kok), 2008
22,5 EUR