Cardijn en de KAJ. Een wereld in beweging.

Het mag toch onwaarschijnlijk heten hoelang het heeft geduurd eer er een biografie verscheen over kardinaal Cardijn en zijn KAJ. Heeft er één kardinaal meer invloed gehad op het Vlaanderen van de 20ste eeuw? Cardijn trok net als de huidige paus naar de marges van de samenleving om daar Christus aanwezig te stellen. Vooral jongeren uit arme gezinnen trokken zijn aandacht. Hij was er als geen ander zich van bewust dat een slechte start een heel leven lang kan meegedragen worden. De ontvoogding van de arbeidersjeugd was dan ook zijn grootste bekommernis. Voor de eerste keer krijgen we een integrale inkijk in zijn leven en ik ben geregeld verrast door zovele onbekende facetten van zijn buitengewoon rijk leven. Zo reisde hij de wereld rond voor zijn IKAJ, was hij geregeld op bezoek bij alle pausen tijdens zijn leven en dies meer. Tot hij in 1967 het loodje moest leggen. De secularisering van zijn geliefde katholieke Vlaanderen heeft hij niet moeten meemaken. (JG)

C. VAN LEEUW, Cardijn en de KAJ. Een wereld in beweging., Averbode (Averbode), 2017
22 EUR