Op vleugels van verlangen. Over de eigen taal van kunst.

Mark Delrue is in Vlaanderen zo niet dé expert, dan toch een van de experten op het vlak van kunst en religie. Hoeveel belangrijke eigentijdse religieuze kunstwerken zijn in Vlaanderen niet onder zijn impuls tot stand gekomen? Het is dan ook steeds uitkijken naar een nieuw boekje van hem. Hij is niet de man van de dikke turven, maar van de kortere beschouwingen, mijmeringen bij kunstwerken. Voor Delrue is de kunst terecht de tweede weg naar God, na het Woord. Net nu de kunst autonoom is geworden, kan zij van nog meer betekenis zijn voor het christendom. Dat blijkt duidelijk uit de keuze van werken die Delrue gemaakt heeft om te bespreken. Een prachtige, soms ook wel uitdagende keuze, maar steeds van een ongekende diepgang. Het huwelijk tussen kunst en religie is soms moeilijk, maar het kan ook anders. Dat toont Delrue op meer dan overtuigende wijze aan. Ik heb vooral zijn stukje over Van Goghs Korenveld bijzonder gesmaakt. (ES)

M. DELRUE, Op vleugels van verlangen. Over de eigen taal van kunst., Averbode (Averbode), 2012
21,5 EUR