Eén worden. De weg van de heilige Benedictus.

Bij de stroom boekjes van Grün zouden we vergeten dat hijzelf een benedictijn is. Hij heeft er veel over geschreven, maar op de Vlaamse markt verschijnen vooral zijn boekjes voor een breed publiek. Zo verschijnt er ook niks wat hij geschreven heeft over de sacramenten, alhoewel dat zeer goede boekjes zijn. Het is al bij al een wonder dat er toch nog uitgeverijen zijn die het wagen om de minder commerciële boekjes van hem op de Nederlandstalige markt te gooien en Averbode is er daar één van. Grün reflecteert in doet kleine essay op de biografie van Gregorius de Grote over Benedictus. Wat op het eerste zicht een opeenstapeling van wondere gebeurtenissen lijkt te zijn, is bij nader inzien een zeer diep en symbollgeladen verhaal. Het is een verrassend boekje, vol frisse interpretaties en met een belangrijke betekenis voor het heden. (EN)

A. GR√úN, Eén worden. De weg van de heilige Benedictus., Averbode (Averbode), 2008