Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus.

Paul van Geest behoort tot de belangrijkste Augustinuskenners van Nederland. Geregeld verschijnen van hem vertalingen van traktaatjes van die Augustinus. Men ken pro of contra zijn, maar een ding staat vast: hij behoort tot de belangrijkste theologen van het Westen. Van Geest werkt verder op het gedachtegoed van Pierre Hadot en ziet Augustinus’ theologie als een levenskunst. Mijns inziens een bijzonder accurate opmerkingen. Het boekje is dan ook een zeer belangrijke aanwinst in de vloedgolf aan literatuur die jaarlijks internationaal over Augustinus verschijnt. Let wel: het is een academisch werkje dat enige voorkennis vergt. (ES)

P. VAN GEEST, Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus., Averbode (Averbode), 2011