Speculum Fidei. Twaalf hoofdstukken over het geloof.

Het is wonderlijk wat uitgeverij Averbode presteert. Wie geeft er in Vlaanderen boekjes uit van Willem van Saint-Thierry? En dan niet eens het hoofdwerk van die auteur (daar is een andere uitgever al mee aan de haal)? Eminence grise van de studie van de mystiek, Paul Verdeyen, heeft het alweer gepresteerd om met een parel op de proppen te komen: het minder gekende werkje van Willem over de geloofswaarheden. Willem had het in eerste instantie geschreven voor zijn monniken om hen te helpen om tot de juiste geloofsinzichten te komen. Het is een buitengewoon mooi werk, in de trant van Bernardus van Clairvaux. Gods liefde overheerst, maar God kan het niet alleen. Geleidelijk helpt Willem zijn lezer op de weg van het diepere inzicht om tot relatie te komen met God. Hij doet dat op zeer Bijbels-contemplatieve manier. Verdeyen geeft de lezer een uitgebreide inleiding, maar daarna staat die op eigen benen. Gelukkig blijft Willem na 800 jaar nog erg leesbaar! (JG)

W. VAN SAINT-THIERRY, Speculum Fidei. Twaalf hoofdstukken over het geloof., Averbode (Averbode), 2017
19,95 EUR