Niets aan het einde? Over opstanding en eeuwig leven.

Het is haast hallucinant, maar christenen hebben niks meer dan een leeg graf als ‘bewijs’ van de verrijzenis. Alle verhalen over wat er op de derde dag na Jezus’ overlijden is gebeurd, zijn apocrief. Er is niks meer dan een leeg graf … en het getuigenis van talloze mensen die Hem levend ervaren. Paulus is zich van dat alles bewust en vermeldt onverbloemd dat we dwazen zijn als er geen verrijzenis is. Een nuchtere boodschap. Net dat geloof is in de 20ste eeuw (na Nietzsche en Heidegger) zwaar onder druk komen te staan. Ze hebben ons opgezadeld met een Jenseitsdenken. Zelfs christenen geloven soms niet meer in de verrijzenis. Gerhard Lohfink is op dit ogenblik het best geplaatst om zijn licht te laten schijnen over deze materie. Lohfink as altijd genuanceerd en choqueert nooit. Hij blijft in de traditie staan en kan die als de best vertalen naar vandaag. Zeker een boodschap als de verrijzenis heeft hertaling nodig, zonder te raken aan de kern van de boodschap. Lohfink keert terug naar de bron van het Nieuwe Testament en brengt de verrijzenis heel dicht bij ons huidige leven. Naast zijn capaciteiten als theoloog, toont hij in dit boek ook zijn superieur schrijverschap. Heerlijk om zelf te lezen of cadeau te doen. Ideaal voor gespreksgroepen. (EN)

G. LOHFINK, Niets aan het einde? Over opstanding en eeuwig leven., Averbode (Averbode), 2018
24,5 EUR