Bemind. Henri Nouwen in gesprek.

Dit is een heel bijzonder boekje: het gaat recht naar het hart van Nouwens spirituele oeuvre: namelijk dat de mens bemind wordt door God. Door dat te beleven, wordt men meer mens, ongeacht (het gebrek aan) de talenten die men heeft. In dit interview reflecteert hij op dat centrale thema en over de praktische consequenties. Een CD bij het boekje geeft het interview exact weer. (JG)

P. RODERICK, Bemind. Henri Nouwen in gesprek., Averbode (Averbode), 2008