Gummarus van Lier. Heilige in de tijd.

Dat is nog eens schrikken! Een heel boek gewijd aan een heilige uit Vlaanderen. En niet van de geringste, alhoewel de verering vrij lokaal is gebleven. De auteur heeft trouwens een inventaris van die devotie opgesteld op het einde van het boek. Sint-Gummarus komt thematisch aan bod. In zijn levensbeschrijving zijn heel wat elementen tot de verbeelding gaan spreken en die worden allemaal uitvoerig bestudeer en geïllustreerd: de wonderen van de boom en de bron, het wonder van het kind, de ontmoeting tussen Gummarus en Rumoldus en ten slotte het wonder van de boot. In het tweede deel van het boek komen de diverse aspecten van de devotie aan bod: de relieken, de bedevaart, de overbekende band, en zijn legendarisch patronaat tegen kwade vrouwen. Wie op zoek is naar hét referentiewerkje over de heilige, kan niet naast dit boek kijken! (HG)

T. VIEREN, Gummarus van Lier. Heilige in de tijd., Averbode (Averbode), 2012
24,9 EUR