Benedictus

Allicht minder populair dan zijn andere boekjes, is dit werkje van Anselm Grün over Benedictus. Benedictus is de vader van het Westerse monnikenwezen die heel wat meer te vertellen heeft dan het adagium “ora et labora” (niet eens woorden van hemzelf). Grün gaat naar de spirituele diepte van deze figuur, eerder dan een historische reconstructie te geven van zijn leven en werk. Het hele boekje draait dan ook met recht en rede rond de regel van Benedictus. Het is een zeer interessante en vooral doorleefde kennismaken met een van de grootste westerse meesters in spiritualiteit. (ES)

A. GR√úN, Benedictus, Averbode (Averbode), 2008