Korte commentaar op het Hooglied.

Er zijn van die boekjes die de geschiedenis mee gestalte geven. Toegegeven, dat zou je niet zeggen van dit boekje, maar het is wel zo. Het is het commentaar dan Bernardus van Clairvaux en Willem van Sint-Thierry gegeven hebben op het Hooglied. Ze lagen naast elkaar in een ziekenboeg terwijl ze het Hooglied becommentarieerden. Dat commentaar heeft de mystiek van de komende eeuwen bepaald. Zonder hen zouden Hadewych en Ruusbroec er heel anders uitgezien hebben. De vertaling is van de hand van een topexpert in de mystiek: de jezuïet Paul Verdeyen. Het geheel wordt perfect in zijn historische context gesitueerd en toegelicht. (JG)

B. VAN CLAIRVAUX E.A., Korte commentaar op het Hooglied., Averbode (Altiora), 2013
23,5 EUR