Broeders en zusters. Over de christelijke broederschap.

Het feit dat de christenen gemeenschap moeten vormen staat niet alleen meer en meer onder druk, maar wordt ook alsmaar minder als vanzelfsprekend ervaren. Toen Benedictus nog Ratzinger heette, wijdde hij vele geschriften aan de oorsprong van de christelijke broederlijkheid. De auteur is een kenner van Bijbel en traditie en dat blijkt overduidelijk uit dit boekje. Het verhaal begint in het Oude Testament, gevolgd door het nieuwe en ten slotte de christelijke traditie. De paus gaat moeilijke discussie niet uit de weg: wie behoort tot de christelijke gemeenschap en … wie niet? Welke concrete normen tot samenleving vloeien uit de broederlijkheid? De paus laat zich op zijn best zien als een intellectueel in dit boekje. (ES)

J. RATZINGER, Broeders en zusters. Over de christelijke broederschap., Averbode (Averbode), 2008