Benedictijnse regels voor een gelukkig leven.

Het benedictijns leven lijkt zich van al het monastieke leven het best toe te passen op leken. Alhoewel, er is ook de Ignatiaanse spiritualiteit. Toch verschijnt er het meest over Benedictus voor het gewone leven. Grün schrijft er zelfs geregeld over! Dit boekje wijdt hij geheel aan de bijdrage van het benedictijnse leven voor het menselijk geluk. Grün doet ook iets anders: hij koppelt de oude Griekse deugdenleer aan de regel van Benedictus. Welke deugden leiden tot geluk, want daarop komt het in elk mensenleven opaan. Adlus bespreekt Grün een aantal deugden die evenwicht en richting brengen in een mensenleven: kalmte, liefde, stilte, ontmoeting, harmonie enzovoort. (GS)

A. GR√úN, Benedictijnse regels voor een gelukkig leven., Averbode (Averbode), 2009