Maria Magdalena. Van boetvaardige zondares tot echtgenote van Jezus.

Wie is Maria Magdalena? Al bijna 2000 stellen mensen zich die vraag. Is ze werkelijk de echtgenote van Jezus? Was ze een prostituee of een overspelige vrouw? Vooral nadat ze het hoofdpersonage is geworden in een hele reeks ‘new-age’literatuur staat ze opnieuw ter discussie. De exegeet Burnet bespreekt de hele geschiedenis van de Magdaleense. Daaruit blijkt dat haar biografie een samensmelting is van 3 vrouwen uit de evangelies. Het is een heel boeiend verhaal met een uitgebreide achtergrond. Burnet overloopt de hele geschiedenis. Natuurlijk is de magdaleense nooit echtgenote van Jezus geweest, maar Burnet onderzoekt ook waar die nonsens vandaan komt. Een hele receptiegeschiedenis van een mysterieuze vrouw uit het Nieuwe Testament. Een echt aanradertje! (JG)

R. BURNET, Maria Magdalena. Van boetvaardige zondares tot echtgenote van Jezus., Averbode (Averbode), 2008