Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling, geloof

De Deen Kierkegaard behoort (zeker) voor christenen tot de meest fascinerende filosofen. Hij komt uit een protestantse traditie, maar zoekt naar de beleving van het pure evangelie, over die grens heen. Net als Christus wijst hij zijn protestantisme op hypocrisie. Hij is een existentiële filosoof en dienaangaande bezig met de meest fundamentele vragen met betrekking tot ons mens-zijn. Het gaat om over onze fundamentele obstakels en drijfveren: angst, liefde, vertwijfeling en geloof. Elk van die begrippen komt heel uitvoerig en rijk gedocumenteerd aan bod in deze studie. Natuurlijk krijgen we ook verdieping in de beroemde drie stadie van Kierkegaard. Het boek is meer dan de moeite waard, ook al omdat de auteur voortdurend verwijst naar de werken van de filosoof zelf en zich niet baseert op secundaire studies. (DM)

A. VISSER, Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling, geloof, Eindhoven (Damon), 2022
19,5 EUR