Suster Bertken. Het wonderlijke verhaal van de Utrechtse kluiznears die zich 57 jaar lang vrijwillig liet opsluiten.

Frans Willem Verbaas is niet aan zijn proefstuk toe als schrijver van historische romans over spirituele figuren. Eerder publiceerde hij over Augustinus. Alhoewel we te maken hebben met een roman, krijgen we een levensechte inkijk in het religieuze leven op het breukvlak van twee eeuwen (15de-16de eeuw). Op dertigjarige leeftijd besluit Berta Jacobsdochter zich te laten inmetselen om dat dan 54 jaar lang vol te houden ! Om het verhaal wat spannend te maken loopt er als een rode draad een conflict met de plaatselijke pastoor door de roman. Die wil zijn kerk vergoten, maar daarvoor moet de kluis wijken. Suster Bertken heeft nochtans gezworen te sterven in haar kluis. Los van dat akkefietje is Suster Bertken natuurlijk een belangrijke vertegenwoordigster van de Nederlandse mystiek in de lijn van Thomas a Kempis. Daarnaast blijft ze ook niet onvermeld in de canon van de Nederlandse literatuur! Een vrouw van formaat dus, die deze popularisering ruimschoots verdient. (HG)

F.W. VERBAAS, Suster Bertken. Het wonderlijke verhaal van de Utrechtse kluiznears die zich 57 jaar lang vrijwillig liet opsluiten., Utrecht (Uitgeverij Mozaïek), 2023
22,99 EUR