Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw

Wim Jurg is misschien een minder gekende maar daarom niet minder interessante historicus. In dit boek zoomt hij in op het voortbestaan van het Romeinse Rijk in het Oosten. Het is de periode die gedomineerd wordt door keizer Justinianus die erin slaagt om een groot gedeelte van dat verloren gegane West-Romeinse rijk terug te winnen, zij het voor een korte periode. Maar die periode wordt tevens gekenmerkt door nog andere belangwekkende keizers en door de groe en bloei van Constantinopel. Het boek van Jurg is bijzonder omdat het inzoomt op de banden met dat West-Romeinse rijk waar meer en meer de pausen de plak beginnen zwaaien. Het boek toont de intense banden tussen Oost en West aan, die toch nog eeuwenlang hebben voortgeleefd na het fatale jaar 476, dat we allemaal kennen uit onze handboeken geschiedenis. (EN)

W. JURG, Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw, Eindhoven (Damon), 2022
24,9 EUR