Onder dezelfde sterren. De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden.

Symmachus is een bijzonder man uit de Oudheid: de laatste heidense senator. Een open en tolerante geest die leefde in de periode dat keizer Theodosius van het christendom een staatsgodsdienst maakte, waarbij de verering van de oude goden verboden werd. Dat ging niet zonder slag of staat en dat vernemen we allemaal via het leven van Symmachus, een belangrijke opponent van Ambrosius van Milaan. Dit boek geeft een mooie inkijk in het laatste kwart van de vierde eeuw dat voor de evolutie van het christendom zo wezenlijk is. We komen dus ook heel veel te weten over het christendom in die periode en meer bepaald over de cruciale rol die Ambrosius gespeeld heeft in bijvoorbeeld de reliekverering. Het geheel is spannend geschreven, zonder in een roman te vervallen. (ES)

W. JURG, Onder dezelfde sterren. De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden., Eindhoven (Damon), 2021
24,9 EUR