Kant. Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede.

Kant behoort tot de belangrijkste genieën van de filosofie. De rede bereikt bij hem een dermate hoogtepunt dat hij de rede niet langer kan combineren met een godsbegrip (ook al heeft Kant dat atheïsme nooit expliciet bevestigd). Die rationaliteit voert het optimisme in wetenschap en techniek tot een hoogtepunt en tot op vandaag lijkt rationaliteit de enige garantie op succes en kwaliteit. Vijftien belangrijke Vlaamse en Nederlandse denkers die Kant door en door kennen beschrijven zijn rationalistische opvattingen en geven er meteen ook kritiek op. Martin Moors en Xavier Meulders doen dat bijvoorbeeld op de rationalistische religie van Kant. Ik vind hun essays daarom een van de boeiendste bijdragen in het boek. De andere bijdragen zijn evenwel niet minder belangrijk. Zo bijvoorbeeld de kritiek op Kants deontologie en de kanttekeningen bij zijn geschiedenisfilosofie. Dat alles gebeurt met het grootste respect voor het genie van Königsberg. (EN)

A. E.A. KINNEGING, Kant. Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede., Eindhoven (Damon), 2021
29,9 EUR