De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie.

De commentaren van kerkvader Augustinus op het Johannesevangelie behoren tot zijn belangrijkste werken. Ze hebben een grote invloed gehad op de interpretatie van de Schrift. De verhandelingen van Augustinus bespreken Jezus opgang naar Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, de passie en de kruisiging, de verrijzenis en Jezus’ verschijningen aan zijn leerlingen. De zorgvuldigheid waarmee Augustinus het Johannesevangelie leest en interpreteert is ontzaglijk! Zijn schrijfstijl is die van een homilie waardoor het lezen ervan een plezier wordt. Het gaat om een echte modeluitgave met een degelijke inleiding en een bijzonder informatief kritisch apparaat. (KM)

A. AUGUSTINUS, De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie., Eindhoven (Damon), 2021
39,9 EUR