Ziel. Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw.

Vertaler Joost Baneke verzamelde drie belangrijke 12-de eeuwse cisterciënzerteksten over de ziel en vertaalde ze in het Nederlands: Over de natuur van lichaam en ziel van Willem van Saint-Thierry, Dialoog over de ziel van Aelred van Rievaulx en Brief over de ziel van Isaac van Stella. Het zijn typerende traktaten voor de monastieke psychologie van de 12de eeuw. Daarin is het vanzelfsprekend dat de ziel een afspigeling is van de Drie-eenheid. Uit de traktaten blijkt een heel complexe en gedetailleerde psychologie die gevolgen heeft voor de ethiek en de antropologie. Op die manier komen talrijke thema’s aan de orde die we niet meteen verbinden met de middeleeuwse zielsleer: de vrije wilskeuze, de voortplanting, het verschil tussen mens en dier, de werking van de zintuigen, dromen enzovoort. Kortom: we krijgen een hele antropologie en niet alleen een psychologie. De uitgave is voorbeeldig: degelijke inleiding, kritisch apparaat, registers … Een referentieboek. (JG)

. WILLEM, AELRED, ISAAC, Ziel. Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw., Eindhoven (Damon), 2021
29,9 EUR