Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen

We kunnen niet genoeg herhalen hoe buitengewoon het is dat uitgeverij zich bezighoudt met de vertaling van vroeg christelijke en middeleeuwse auteurs. En niet alleen dat. Het gebeurt op de meest voortreffelijke wijze met een inleiding en een uitgebreid kritisch apparaat. Dat is nu weer niet anders in deze uitgave van 4 van de ongeveer 5000 preken van Sint-Augustinus. Zijn preken werden meestal door anderen opgeschreven, maar wellicht door hem nauwkeurig nagelezen alvorens ze verspreid mochten worden. We leren uit deze preken dat er nog niet één vaste geloofsbelijdenis circuleerde. We leren ook hoe Augustinus er om die reden niet het grootste belang aan hechtte, al vindt hij het wel waardevol om ermee te bidden. Met de geloofsbelijdenis kunnen gelovigen elkaar onderling ook bemoedigen als ze willen. Dat en nog veel meer verrassende inzichten vernemen we in deze kleine parel van uitgeverij Damon. Alweer is uitstekend vertaler Vincent Hunink erbij betrokken. (DM)

A. AUGUSTINUS, Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen, Eindhoven (Damon), 2022
14,9 EUR