Tekens van het onzichtbare. Essays over kunst en mystiek.

Mystiek en kunst liggen voor religieuze auteurs nooit ver uit elkaar. Bovendien maken ook kunstenaars gretig gebruik van het woord mystiek, zelfs al zijn ze niet gelovig. Ik vind het dus altijd oppassen want weinig woorden zijn aan meer inflatie onderhevig van kunst en mystiek. Van den Braembussche is evenwel een ervaren gids die de woorden niet te licht in de mond neemt. Nochtans definieert hij mystiek veel ruimer dan dat in de christelijke context gebruikelijk is. Hij zoekt het dan ook meer in oostelijke richting en dan klopt het plaatje wel. Een beetje jammer is dat de ‘usual suspects’ ook hier allemaal nogmaals de revue passeren (Klee, Kapoor, Celan en Rumi) en dat er dus geen echte verrassingen bij zitten. Waarom eens niet dieper ingaan op een Bill Viola bijvoorbeeld? Jammer is tevens dat de illustraties zwart-wit zijn en dat zou toch nooit mogen in het geval van kunststudies. De verzameling essays is heel vlot en toegankelijk geschreven. (EN)

A. VAN DEN BRAEMBUSSCHE, Tekens van het onzichtbare. Essays over kunst en mystiek., Eindhoven (Damon), 2021
19,9 EUR