Education of Nuns, Feast of Fools, Letters of Love: Medieval Religious Life in Twelfth-Century Lyric Anthologies from Regensburg, Ripoll, and Chartres

De meesten zijn vertrouwd met de ezelsmis en de kinderbisschop. In Chartres stond in de dagen na Kerstmis de wereld even op zijn kop (een soort van carnaval) en daaruit is dar vreemde ritueel van die mis gegroeid waarbij een kinderbisschop werd gekozen. Het fenomeen is breed gekend, maar de teksten niet. In deze bundel ontmoeten we de originele tekst, alsook een Engelse vertaling. Voor het eerst in het Engels integraal vertaald zijn ook de Regensburg en de Ripoll gedichten. De eerste verhalen over de (ook erotische) relatie tussen een leraar en zijn vrouwelijke studenten die nonnen blijken te zijn. De middeleeuwen staan bol van dergelijke teksten (en afbeeldingen) wat aantoont dat hun ‘strenge’ religieuze cultuur toch ook enigszins gerelativeerd moet worden. Deze voortreffelijke wetenschappelijk uitgave verscheen in de reeks ‘Dallas Medieval Texts and Translations’ en werd degelijk ingeleid om een dieper inzicht te krijgen in de betekenis en de functie van die bijzondere teksten (en daaraan gepaard gaande rituelen en feesten). (HG)

D. e.a. (ed.) TRAILL, Education of Nuns, Feast of Fools, Letters of Love: Medieval Religious Life in Twelfth-Century Lyric Anthologies from Regensburg, Ripoll, and Chartres, Leuven (Peeters), 2022
125 EUR