De Franse Revolutie en het christendom. De gewelddadige scheiding tussen kerk en staat.

Pierre Trouillez heeft een lange staat van dienst als kerkhistoricus aan diverse seminaries. Uit die cursussen ontleende hij voor een breed publiek stof voor populariserende boeken over de Franken en de Germanen en het christendom. Deze keer bespreekt hij de Franse Revolutie die een belangrijk kantelpunt is in de relaties tussen kerk en staat. Trouillez’ boek is best belangrijk want het geeft inzicht in onze huidige samenleving. De huidige laïciseringspogingen van België gaan terugf tot die periode. Trouillez wijst terecht op het grote belang dat religie gespeeld heeft in de Franse Revolutie en dat terwijl men vooral aandacht schenkt aan de politieke verwezenlijkingen. De omvang van het boek laat zien dat religie minstens even belangrijk was in dat conflict. De auteur heeft een neus voor synthese. Dat gekoppeld aan een vlotte schrijfstijl geeft een mooie synthese waarbij objectiviteit centraal staat. (HG)

P. TROUILLEZ, De Franse Revolutie en het christendom. De gewelddadige scheiding tussen kerk en staat., Utrecht (Omniboek), 2020