Evolutie van de mens. De tweebenige die de wereld veroverde.

Geregeld verschijnt er een overzicht over de evolutie van de mens. Misschien maar goed ook, want onze inzichten dienaangaande veranderen snel. Dat komt door meer en meer ontdekkingen in het bodemarchief en door splinternieuwe onderzoekstechnieken. Zo heeft het dna-onderzoek van het laatste decennium heel wat theorieën op losse schroeven gezet! Dit boek brengt de laatste nieuwe inzichten op een toegankelijke manier samen. Het boek besteedt ook aandacht aan het ontstaan van het leven en dat is het minst vernieuwende deel: de wetenschapper blijft zich verbranden in de gebruikelijke ‘oersoep’ (ik vind deze term niet uit) in plaats van te zeggen dat we op dat punt nog nergens staan. Het deel over de mens en diens migratie over de aarde en de complexiteit van de diverse soorten (die naast bestaan hebben voor een tijdje, zoals de neanderthaler en de homo sapiens) wordt helder uitgelegd. (EN)

D. SUHR, Evolutie van de mens. De tweebenige die de wereld veroverde., Amsterdam (Veen Media), 2020
45 EUR