Het Lam Gods

Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck blijft tot de verbeelding spreken. Alhoewel het niet een van de invloedrijkste kunstwerken aller tijden is (zoals het boek beweert en het werk uiteindelijk enkel in België wereldberoemd is, zeker in vergelijking met b.v. de “Tres Riches Heures du Duc de Berry” die wel wereldberoemd zijn) verschijnen er in ons landje jaarlijks boeken over. De Vlaamse priester Peter Schmidt heeft zich in het retabel vastgebeten en er een hele theologie rond opgebouwd. Hij is er al decennialang mee bezig en eigenlijk is dit boek een heruitgave van hetgeen hij jaren eerder bij het Davidsfonds heeft gepubliceerd. Buiten nieuwe foto’s (van na de restauratie) is er niet opvallend veel veranderd. We zien dat de auteur zijn uiterste best doet om tot één gelijkluidende interpretatie te komen, maar het retabel leent zich daar niet toe. Een van de redenen is dat het om twee aparte, later op elkaar geplaatste retabels gaat. En zelfs het onderste retabel is niet helemaal kosher. Wat die restauratie betreft: niemand vraagt zich af waarom het Lam Gods een Schaap Gods geworden is. Wie echt goed kan lezen verneemt uiteindelijk ook via dit boek dat we maar enkele A4’tjes over het Lam Gods met zekerheid kunnen zeggen. En toch telt dit boek ook alweer meer dan 200 pagina’s. (ES)

P. SCHMIDT, Het Lam Gods, Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2020
34,9 EUR