Constantinopel en de eerste Jihad (633-718). Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw)

Tot in 1453 hield de stad het uit, maar toen viel ze definitief in islamitische handen. Na een strijd van zeven eeuwen! In deze briljante studie schetst expert Henk Singor de biografie van de belangrijkste christelijke stad uit het Oosten en meer bepaald in de periode dat ze de eerste schokken van de expanderende islam moest opvangen. We zijn nog ver verwijderd van de christelijke plunderingen en de definitieve val. Singor heeft oog voor nuance en complexiteit, wat een snelle lectuur helemaal in de weg staat. Niet voor niks staat op de kaft het beroemde en, geheimzinnige Griekse vuur waarmee de inwoners van Constantinopel lange tijd hun belagers wisten af te houden. Maar het mocht niet baten. Een aanrader! (JG)

H. SINGOR, Constantinopel en de eerste Jihad (633-718). Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw), Amsterdam (Ambo/Anthos), 2022
34,99 EUR