Filips II. Onmachtig koning

Filips II is afdoende gekend in onze regio’s. Als zoon van de grote Keizer Karel wordt hij opgezadeld met een wereldrijk dat stiklaan verbrokkelt. Bekend is de passage in de Nederlanden die definitief worden opgesplitst onder zijn regime. De Zuidelijke Nederlanden blijven echter nog een tijdje Spaans. In deze biografie krijgen we het volledige plaatje: niet alleen de geschiedenis van de Nederlanden, maar van een wereldrijk in de handen van een vrij besluiteloze, zeer vrome vorst. Parker stapt niet mee in clichés en tracht een zo genuanceerd mogelijk beeld te scheppen van deze vorst. Daarvoor doet hij niet alleen een beroep op reeds bestaande boeken over Filips, maar baseert hij zich ook op veel (nieuw) bronnenmateriaal. Op die manier krijgen we de totnogtoe beste biografie over Filips II mijns inziens. (SF)

G. PARKER, Filips II. Onmachtig koning, Utrecht (Omniboek), 2022
29,99 EUR