Hedendaagse Christuservaringen.

Bij verschijningen zijn we geneigd om te denken aan Mariaverschijningen. We kennen de bekendste, maar er zijn er honderden andere! We zijn veel minder vertrouwd met Christusverschijningen en kennen ze vooral van bij middeleeuwse vrouwelijke mystici. Maar ze zijn ook van (bijna) alle tijden en Hans Stolp geeft er een mooi overzicht van. De eigenlijke aanleiding van dit boekje zijn zijn eigen Christusverschijningen die zijn leven helemaal hebben omgegooid. Vanuit die bijzondere ervaringen is hij verder gaan lezen en studeren en zo ontdekte hij een hele literatuur over dit merkwaardige onderwerp. Die deelt hij graag met het Nederlandstalig publiek. Vanzelfsprekend vindt Stolp schriftuurlijke bevestiging bij Paulus, die zelf ook getuigt van een intense Christuservaring. Christus was ook aan hem verschenen. Belangwekkend! (JG)

H. STOLP, Hedendaagse Christuservaringen., Utrecht (AnkhHermes), 2023
20 EUR