De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst.

Het staat niet in de ondertitel, maar in feite is dit boek een verzameling opstellen van prominente filosofen die daarmee Paul Cortois willen eren. Nadeel is dat de bijdragen heel divers zijn in dit soort bundelingen. Anderzijds bevatten ze steeds enkele parels van essays of artikels. Dit boek raakt ons bijzonder omdat het in religie dikwijls ook om symboliciteit draait. Een artikel van De Dijn over heilige heilige lichamen en heilige ruimten mocht dan ook niet ontbreken, evenals een artikel over mystiek. In het verlengde van de religie wordt veel aandacht besteed aan symboliek in de kunst en de esthetiek. Verrassender zijn de artikels die handelen over symboliek in de epistemologie en de wetenschappen. Het gaat om een academischer studie en om die reden niet voor iedereen even toegankelijk. (DM)

S. (ed.) SYMONS, De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst., Kalmthout (Pelckmans), 2023
30 EUR