Denken over leven. Wijsbegeerte voor bio-ingenieurs.

Zowat alle richtingen van het hoger (niet-)universitair onderwijs bevatten een verplichte module filosofie. Dat is geen overbodige luxe omdat studenten op die manier met een andere manier van denken geconfronteerd worden dan de hunne. De docent probeert dan aan te sluiten bij de discipline van de studenten om het vak relevanter te maken. Dat is met dit studieboek niet anders. De auteurs denkt na over de meest fundamentele, maar ook actuele thema’s uit de wereld van de biologie: evolutie, dierenrechten, seksuele geaardheid, genetisch gemodificeerde gewassen, klimaatverandering en dies meer. De grote meerwaarde die het boek biedt, is niet de beschrijving van deze ‘problemen’, maar vooral hoe we ermee kunnen omgaan. Wat moeten we denken van de ontwikkelingen op al die terreinen? Hoe wordt er actueel over nagedacht? Welke richting gaat het uit? Toch allemaal belangrijke vragen omdat ze het leven van eenieder mee bepalen en niet alleen dat van bio-ingenieurs … Het boek is bovendien zeer onderhoudend en vlot geschreven. (JG)

P.R. ADRIAENS, Denken over leven. Wijsbegeerte voor bio-ingenieurs., Kalmthout (Pelckmans), 2017
20 EUR